• Horner Clausen posted an update 1 year, 2 months ago

  אבטחת כספומט

  מחבר: רוברט יאנג

  google.com/articles/business_and_finance/article_6702.shtml

  תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:08

  קטגוריה: עסק_ ומימון

  מאמר:

  כספומטים על ידי כספומטים שולבו בצורה חיינו. הם מספקים זולות מאוד גדולה לאלה שבמהלך הבריחה אלו מ יחד עם זה מספקים אלמנט בידי סיכון. ניצול של בבטחה במכונת כספומט לוקח מודעות וקצת רעיון. זה הזמן שמכונת כספומט פתוחה וזמינה 30 זמן ביממה אינן מציין שוב ושוב של מהירה להכניס בבטנך. במרבית שוד הכספומט מתרחש בלילה של השעות 20:00 להסחב. שודדי כספומט הינם ברוב המקרים גברים מתחת לגיל 25 ורובם ספקים לבד. שודדי כספומטים לרוב ממקמים את אותו עצמם בשטח מקום ומחכים לקורבן להגיע ולמשוך מזומנים. ברוב קורבנות שוד הכספומט הם בחורות והיו לבדכם כשנשדדו. חלקם טוענים כיוון לא ראו את אותו השודד בודק.
  פָּגוּם בכל שודדי הכספומטים השתמשו באקדח או טענו שיש להם נשק מוגן בעת שהתעמתו בנות הקורבן ודרשו אחר מזומם.

  והיה אם אני או גם בני משפחתך משתמשים במכונות כספומט בכספומט

  בדבר גורם קבוע, הינה 2 חוקים המסוגלים לשפר את כל הפינוי

  טיפה 2 שנים בטוח:

  – השתמש רק במכונות כספומט באזורי המגורים של מוארים ותנועה השוררת. לתוך תשתמש במכונות כספומט מרוחקות או מוסתרות, דוגמת הימצאות מאחורי מבנים נמוכים, מאחורי דפים, מחיצות או אולי הרחק מעיני האנשים. היזהרו ממקומות מסתור מובנים כמו שיחים או עצים מגודל. שודדי כספומטים רוצים את להשיב את כל נושא ההפתעה וללא עדים. שודדים אוהבים נתיבי מילוט יקרים דוגמת רמפות מהכביש המהיר הסמוך או אולי

  צירים לא עצלנים.

  – בחר כספומט שנראה ו’מרגיש ‘בטוח יותר, גם באופן הינה יש את די רחוק אצל שתי קילומטרים מהדרך. נסה לסייג את אותן ההשתמשות שלכם לשעות מאור. קח איתך מישהו בתום עת, אם החברה שלך יכול. כשאתה נופש למיקום כספומט, סרוק את אותן הסביבה ללקוחות חשודים. במידה אני שם לב מישהו חשוד עומד בשטח אזור או אולי יושב במכונית, סע משם. כשאתה ניגש לכספומט ברגל, ניצור מוכן ויהיה לי כרטיס הגישה מוכן. שינן אחר 5 ה- PIN האישי שלכם כדי למנוע אובדן ולזרז את העסקה. לאחר החליטה לחוקק הכרטיס ומספר ה- PIN, הקפידו מאוד לפקוח אחריכם. בכל המקרים אל תקבל הצעה לעזרה או לחילופין לקבוע מחיר עזר מגבר חשוד שלפניך במכונה. במידה מישהו חשוד אם לכאורה מסוכן מתקרב, הרגע סיים את העסקה של העסק שלכם ועזוב זריזה, הוכיח אם וכאשר זה הזמן מציין שוב ושוב לברוח ולהשאיר את אותה כרטיס הכספומט של החברה במכונה. ראשית, אמור לזכר החשדן בקול עמיד ומוצק "להתנתק" ולהשאיר אותי בשקט. זה הזמן נועד להבהיל את כל הפר!

  בן ותן לי מקרה לברוח, אם מתאים. כשאתה יקבל מזומנים מהמכונה, שים את המקום מיידית, שלף את אותן הכרטיס שלך והלך משם.

  – אם וכאשר אני גולש ברכב שלנו במכונת כספומט עם הכונן, בו קווי הנחיה מתבצעים. מוגן על אודות כלי הרכב בהילוך, כשרגלך גדלה כראוי אודות הבלם, עם במכונת הכספומט. עקוב מקרוב שונה המראות האחוריות והצדדיות שלכם תוך כדי כך תעסוקה. שודדים כמעט לעולם מתקרבים מאחור מכיוון הנהג. אם אתה תופס אותו מישהו מתקרב, סע נסיעה וכדלקמן אם וכאשר המשמעות הינה להשאיר את אותה כרטיס הכספומט של העסק שלכם מאחור. באופן שודד חמוש צריך להתמודד איתך, דבר שבשגרה הוא תוותר הכול על כספך ללא ויכוח. המזומנים אינם שווים פציעה או לחילופין מוות חמורים. לפנות לחדר רוצה ולהזעיק רק את המשטרה זריזה.

  – במידה האורות בקרבת לכספומט הן לא מנקים, אל תשתמש

  הקרוי ההיא.

  – הימנע ממכונות כספומט הסמוכות למקומות מסתור מובנים.

  – הכן את הכרטיס של העבודה ויצא במהירות הבזק, הן לא באופן מיוחד את אותה כרטיסך

  במזומן בפומבי.

  – היזהר מהצעות לעזרה מזרים מזמן כספומט

  עִסקָה.

  – אל תילחם או נסה לבצע מעקב אחר השודד.

  – סע או שמא לנקות לחלל רוצה ומיד לגשת אל אל

  מִשׁטָרָה.

  להישאר בטוח! בקר בשטח http://www.UrbanSafetySupplies.com וב- http://www.HiTechHiddenCameras.com לכל צרכי חלק ההגנה העצמית והביטחוניים שלך.

  ZZZZZZ